Verwachting woningmarkt 2014

Bestaande koopwoningen waren in December 2013 3,7% goedkoper dan in December 2012. Hoewel de bestaande koopwoningen in 2013 nog goedkoper waren dan een jaar eerder, is het prijsniveau in het afgelopen halfjaar nagenoeg stabiel gebleven.

Voorzichtig plusje
Het kabinet spreekt al weer over een klein voorzichtig plusje voor de economie. Maar wat is de verwachting van de woningmarktprofessionals voor 2014? Over het algemeen heerst er een positief beeld van de marktkansen en ontwikkeling in 2014. De economie trekt aan, het overheidsbeleid zet aan tot het kopen van woningen (extra huurverhoging voor scheefwoners, inperken toegankelijkheid van sociale huurwoningen tot de sociale doelgroep) en de hypotheekrente en koopprijzen zijn nog steeds historisch laag.

Financieren moeilijker
Aan de andere kant wordt het financieren van een woning moeilijker gemaakt. Er kan minder en moeilijker geleend worden door starters. Minder omdat de NHG norm naar 104% is gedaald en moeilijker omdat banken nog strikter naar risico’s gaan kijken. Bovendien is een vast arbeidscontract voor veel starters nog niet aan de orde. Dit betekent dat starters (meer) eigen vermogen moeten inbrengen. Er is nog een schaduwkant van het ‘ stimulerings’ beleid van dit kabinet. Starters (zeker de tweeverdieners) worden door het schaars beschikbaar zijn van huuralternatieven min of meer gedwongen worden zich op de koopmarkt te begeven. De vraag is of dwang een goede motivator is.

Woningcorporaties
Woningcorporaties zullen hier meer en meer op inspringen met tussenproducten (Slimmer Kopen, Koopgarant, e.d.) of via financieringsconstructies (Starterslening, StartersRenteRegeling, e.d.) Ook corporaties worden min of meer gedwongen meer woningen te verkopen om de benodigde investeringen in de sociale huurwoningen te kunnen blijven doen. Dit heeft over het algemeen tot effect dat corporaties meer dan ooit bereid zullen zijn om hun woningen tegen scherpe prijzen in de markt te zetten.

Bron: Kadaster, CBS, Corporatie Portaal

Gepubliceerd op: 23 januari 2014