Te hoge WOZ- waarde ?

Vindt u de WOZ- waarde van uw woning te hoog? Teken bezwaar aan....

Tegen een WOZ-beschikking dient binnen zes weken bezwaar aangetekend te worden. De zes weken termijn gaat lopen vanaf de dagtekening van de beschikking. Een te laat ingediend bezwaarschrift wordt door de gemeente niet in behandeling genomen, belanghebbende wordt dan niet-ontvankelijk verklaard in zijn bezwaar.

Voorbeeld:
De WOZ-beschikking is gedagtekend op 28-02-2012 de bezwaartermijn eindigt op 11 april 2013. Tot en met 11 april 2013 kan dan bezwaar worden aangetekend. Mocht u dit wensen, kunnen wij voor u een waardeverklaring met een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. De enige kosten die hieraan verbonden zijn: Opmaak waardeverklaring indien het bezwaarschrift wordt afgewezen. Max. 150,- euro incl. btw (eenmalige actie) Hebt u vragen, mail ons gerust !

Gepubliceerd op: 12 februari 2013