Overdrachtsbelasting terug naar 6%?

Overdrachtsbelasting en de Groninger akte

De NVM hoopt dat het kabinet de 2% overdrachtsbelasting handhaaft of helemaal afschaft. Indien het kabinet voet bij stuk houdt dan betaalt de koper van een woning vanaf 1 juli 2012 weer 6% overdrachtsbelasting. Toch bestaat er dan een mogelijkheid om ook na 1 juli 2012 nog te profiteren van de 2% overdrachtsbelasting door gebruik te maken van de “Groninger akte”.

De Groninger akte komt in het kort hier op neer: de verkoper levert voor 1 juli 2012, al is de financiering nog niet rond, maar onder de ontbindende voorwaarde dat als het koper ook daarna binnen een bepaalde termijn niet lukt om de vereiste financiering te regelen, de verkoper weer automatisch eigenaar wordt.

Als partijen er voor kiezen om de overdracht te laten plaatsvinden door middel van de Groninger akte dan dient men clausules op te nemen in de NVM-koopovereenkomst. Daarnaast is het noodzakelijk om advies in te winnen bij de notaris. De notaris kan de Groninger akte uitleggen.

De koper dient er rekening mee te houden dat de Groninger akte extra kosten met zich meebrengt. De notaris moet namelijk meerder aktes opstellen. Denk daarbij aan de akte van levering, de hypotheekakte, akte van kwijting en eventueel een akte voor de verlenging van de financieringstermijn.

Gepubliceerd op: 17 april 2012