Heroverweging Lenteakkoord

Verbond Verzekeraars en NVM: regeerakkoord dwingt tot heroverweging woningmaatregelen Lenteakkoord

In een gezamenlijke brandbrief aan de Tweede Kamer waarschuwen het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) voor grote uitvoeringsproblemen en negatieve effecten bij invoering van de Kunduz-maatregel voor nieuwe hypotheken per 1 januari 2013.

Deze houdt in dat starters alleen nog hypotheekrenteaftrek krijgen bij volledige en ten minste annuïtaire aflossing, met forse inperking van de financieringscapaciteit, hogere maandlasten en onnodig extra waardedaling tot gevolg. Dit enerzijds door een stapeling van eerdere hypotheekbeperkingen en anderzijds met échte woningmarkthervormingen per 2014 in het vooruitzicht.

De breed bekritiseerde maatregel bleek vooralsnog stand te hebben gehouden in het nieuwe regeerakkoord en wordt vrijdag 9 november behandeld in de Tweede Kamer. De woningmarkt, economie en consumenten zouden erbij gebaat zijn als alle aangekondigde maatregelen in het regeerakkoord relevant voor hypotheken en vermogensvorming tot een samenhangend en helder pakket met bij voorkeur één invoeringsdatum worden gesmeed. In dat geval dient dus ook rekening te worden gehouden met de ingrijpende maatregelen die versobering van het pensioen en de ouderenzorg tot gevolg hebben.

Deze huidige plannen hebben verstrekkende gevolgen voor de leencapaciteit van starters en doorstromers en leiden tot ongelijke behandeling van nieuwe en bestaande huizenbezitters. Hier staan geen wezenlijke voordelen voor de woningmarkt of de rijksbegroting tegenover. Het kabinet, dat de verplichting tot volledige annuïtaire aflossing per 1 januari a.s. wil invoeren, zou deze ingrijpende maatregelen niet moeten overhaasten en eerst in samenhang met andere onderwerpen in het regeerakkoord moeten bezien.

Bron: NVM

Gepubliceerd op: 13 november 2012