Dian Clarijs verkoopt met OVERBRUGGINGSGARANTIE !!

Kopers over de streep getrokken door Dian Clarijs, vanwege overbruggingsgarantie

Het begin van het nieuwe jaar is alweer gemaakt. Afgelopen week hoorden we positieve berichten vanuit de media. In 2014 33 % meer woningen verkocht dan in 2013. Deze berichten geven de burger en makelaar weer moed!

Gebruik Overbruggingsgarantie neemt toe dankzij herstel woningmarkt!

Dit laat zich verklaren door 4 aspecten:

  1. Naar verhouding kiezen meer kopers er voor eerst te kopen en dan pas te verkopen waardoor de doelgroep voor Overbruggingsgarantie groeit.
  2. Er is meer vertrouwen 1 (of 2) jaar Overbruggingsgarantie lang genoeg is om de eigen woning te verkopen nu de verkooptijden zijn afgenomen.
  3. Ongerustheid waardedaling eigen woning in de garantieperiode speelt niet meer.
  4. Banken willen ook weer financieren als eerste gekocht en dan verkocht wordt en zien Overbruggingsgarantie daarbij als extra zekerheid. In toenemende mate wordt Overbruggingsgarantie door de banken als voorwaarde aan het verstrekken van de financiering gekoppeld.

Heeft u vragen of wilt u hier verder over doorpraten? Neem dan contact op. 0113-250049 of info@dianclarijs.nl

Gepubliceerd op: 23 januari 2015